Atmosféra pozitivní

Zveřejněno 3. 12. 2020

Potvrzeno, schváleno. Naše lesní školka Šárynka má od konce listopadu 2020 dvě pomyslná „razítka“, která stávajícím dětem (a jejich rodičům) dávají záruku, že všechno leží a běží přesně tak, jak má. Nejdřív nám skupina pro kvalitu, kterou zřizuje Asociace lesních mateřských škol, schválila „papírovou“ část certifikace Standardů kvality. Ta se zabývá dokumenty a vůbec vším, co se dá posoudit na dálku. Nyní ještě čekáme, až se zlepší epidemiologická situace tak, aby mohla proběhnout osobní návštěva v naší školce. Věříme, že pak úspěšně projdeme certifikačním procesem, a jak se píše na stránkách ALMŠ „sami sebe ověříme a získáme záruku, že v daném okamžiku pracujeme po všech stránkách dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě.“

A protože jsou Standardy kvality živým dokumentem, nebudeme mít ani po osobní návštěvě zástupců skupiny pro kvalitu toto ocenění navždy. Po dalších třech letech totiž budeme muset znovu prokázat, že je naše školka dobrá (a ještě lepší). Certifikace byla vlastně takovou generální zkouškou před návštěvou České školní inspekce, kterou jsme si vyžádali vzápětí v souvislosti s naším vstupem do rejstříku MŠMT (1. září 2019) a žádostí o přiznání plného normativu.

Inspekci jsme předem varovali: Budete potřebovat nepromokavé oblečení, dobré boty a teplý čaj v termosce. Ředitelka školky Jana Valentinová říká, že z návštěvy inspektorů má jednoznačně pozitivní zážitek. Vnímat inspekci jako strašáka je jen předsudek a nejspíš dědictví minulosti. „Do školky totiž dorazil inspekční tým, jehož členové zjevně věděli, do čeho jdou, a přizpůsobili tomu i své vybavení, což určitě ocenili zejména při terénním výstupu na Podbabu, kam se spolu s námi vydali,“ říká Jana Valentinová. „Musím ocenit progresivní přístup a zpětnou vazbu, kterou jsme získali. Bereme to jako velkou pomoc a podporu od kompetentních profesionálů, kteří mají srovnání. Také nám došlo, jak dlouhou cestu jsme od průkopnického založení Šárynky v roce 2009 ušli.“  Podle Jany Valentinové je dobrý pocit vědět, že se lesní školky už staly respektovanou a podporovanou alternativou.

I když závěrečná zpráva z inspekce obsahuje i několik upozornění na slabá místa a „doporučení k nápravě“, píše se v ní: „Vzdělávání probíhá v pozitivní atmosféře vytvořené empatickým a přívětivým přístupem učitelek a asistentky pedagoga. Komunitní prostředí vzájemné tolerance a porozumění druhým vychází z filozofie školy podporující sociální učení. Vstřícný pedagogický styl napomáhá rozvíjet pozitivní prosociální vztahy, sebejistotu a sebedůvěru dětí. Při činnostech byly děti aktivní, zaujaté a projevily osvojené pracovní i hygienické návyky včetně širokého spektra pohybových dovedností.“ Ano, děti byly zaujaté, učitelky vlídné a atmosféra pozitivní. O to nám celou dobu jde a jsme rádi, že se to pozná na první dobrou.

Publikováno v Pražské EVVO 4/20