V řádném zápisu do Lesní mateřské školy Šárynka, z.ú.,

stanoveném na 13. května 2024,

byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

K celodenní docházce: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

V režimu individuálního vzdělávání: 4, 5, 13

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025


Zápis do Lesní mateřské školy Šárynka
se koná 13. května 2024 od 13 do 16 hodin

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025 je velmi omezený, máme pouze pár míst na třídenní nebo dvoudenní docházku.

K zápisu budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte k nahlédnutí a osobní doklad zákonného zástupce k ověření údajů.

Při osobním podání žádosti o přijetí na adrese školy si předem domluvte schůzku s ředitelkou školy na e-mailu lms@ekodomov.cz nebo na telefonním čísle 739 403 049.

Žádost o přijetí můžete podat v den zápisu také prostřednictvím:

  • Datové schránky: hrdnswh (je nutné použít osobní datovou schránku zákonného zástupce a mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu lms@ekodomov.cz

V případě využití dálkového podání přiložte scan rodného listu dítěte a osobního dokladu zákonného zástupce.
Potvrzení od lékaře o očkování není povinné dokládat u dítěte, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).

.


 

Kritéria k přijímání dětí do LMŠ Šárynka a další dokumenty

Powered By EmbedPress