Zápis 2023


Dodatečný zápis do Lesní mateřské školy Šárynka se koná 31. května 2023 od 16 do 16:30 hodin.

K zápisu budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte k nahlédnutí a osobní doklad zákonného zástupce k ověření údajů.

Při osobním podání žádosti o přijetí na adrese školy si předem domluvte schůzku s ředitelkou školy na e-mailu lms@ekodomov.cz nebo na telefonním čísle 739 403 049.

Žádost o přijetí můžete podat ve dnech zápisu také prostřednictvím:

  • Datové schránky: hrdnswh (je nutné použít osobní datovou schránku zákonného zástupce a mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu lms@ekodomov.cz

V případě využití dálkového podání přiložte scan rodného listu dítěte a osobního dokladu zákonného zástupce.

Potvrzení od lékaře o očkování není povinné dokládat u dítěte, které do 31.8.2023 završilo 5.rok věku.

V dodatečném zápisu do Lesní mateřské školy Šárynka, konaném 31.5.2023, byly přijaty děti s těmito registračními čísly:
1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Kritéria k přijímání dětí do LMŠ Šárynka a další dokumenty