Lednové slavení

Slavení ve školce k velké radosti dětí s koncem vánočních prázdnin nekončí. Nový rok vítáme symbolickým zdobením novoročního proutku, který v minulosti sedláci zapichovali na okraj svých polí, aby si tak v nadcházejícím roce zajistili hojnou úrodu. Dělá se to tak: Na otrněnou větvičku nejlépe z trnky napícháme spolu s dětmi barevné papírky nebo odstřižky látek (tady skvěle využijete zbytky z jiných výtvarných činností), sušené ovoce a namočené luštěniny. Ozdobené větvičky dáme do džbánu a vytvoříme tak symbolickou novoroční dekoraci, která nahradí opadávající vánoční

Bylo by stylové sejít se k rozhovoru o lesních školkách někde v lese nebo na louce, ale nevyšlo to. Hana Doležalová byla ve své domácí pracovně, Dana Firchová právě opatrovala koně ve stáji a já jsem nastydlá seděla doma. Povídaly jsme si po telefonu, ze kterého se tu a tam ozývali i koně a ptáci. 

Budeme si povídat o dětech a přírodě. Co je na přírodě tak zajímavého?

Hana Doležalová: Příroda je přirozené prostředí a ukazuje se, že se v něm děti cítí nejlépe a že jim nabízí strašně moc podnětů, které my dospělí už často nejsme schopni vnímat. V lese nebo na zahradě máme všechno, co s dětmi potřebujeme. 

Dana Firchová: Už mnoho let trávím každý den spoustu času v přírodě. Fascinuje mě, jak se

Rodiče (a děti) o tom vědí svoje. „Ta pravá“ jim ušetří ranní martyrium pláče a brždění. Děti se sem těší (občas by šly i o víkendu) a odpoledne, když je přijdete vyzvednout, mají ještě spoustu práce a vůbec se jim nechce domů. Ale co učitelé? Vybrali si dobře? Jsou všichni na svém místě?

Výzkum realizovaný Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, kterého se před dvěma lety zúčastnilo 867 učitelek a učitelů mateřských škol, naznačil, že

Zveřejněno 25. 5. 2021

Vzhledem k nezvykle chladnému jaru nebyl název akce Jarní probouzení kompostérů v Šárynce (pořádané 17. května) zas tak mimo, jak by se na první pohled mohlo zdát. Všechno bylo letos zjara trochu posunuté (zamrzlé a odložené), takže ani naše kompostéry nic nezaspaly. A my jsme rádi, že se nám konečně podařilo uspořádat také na domácí půdě workshop o kompostování pro rodiče ze Šárynky. Náš kolega Adam Šlégl ho pojal trochu netradičně jako bojovku, ve které využil kompostéry

Zveřejněno 3. 12. 2020

Potvrzeno, schváleno. Naše lesní školka Šárynka má od konce listopadu 2020 dvě pomyslná „razítka“, která stávajícím dětem (a jejich rodičům) dávají záruku, že všechno leží a běží přesně tak, jak má. Nejdřív nám skupina pro kvalitu, kterou zřizuje Asociace lesních mateřských škol, schválila „papírovou“ část certifikace Standardů kvality. Ta se zabývá dokumenty a vůbec vším, co se dá posoudit na dálku. Nyní ještě čekáme, až se zlepší epidemiologická situace tak, aby mohla proběhnout osobní návštěva v naší