Odborně zaměřené setkání s rodiči „Spolu“

Milí rodiče,

srdečně vás zveme na odborně zaměřené setkání s dvojjazyčnou školní asistentkou z naší lesní školky Kateřinou Zábojníkovou a s klinickou logopedkou Mgr. Kateřinou Hrubantovou, které se uskuteční 29.11.2021 od 16 hodin ve velké jurtě.

Tématem našeho setkání bude prezentace aktivit projektu na podporu inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v naší školce a přednáška odborníka o možnostech vhodného nasměrování práce dvojjazyčného školního asistenta s dětmi s OMJ, a také porozumění rodičů dětí s OMJ řečovému vývoji dětí v předškolním věku. Po přednášce bude následovat společná diskuze. Celková doba setkání bude cca 120 min.

Vzhledem k aktuální situaci je počet míst na akci omezený, prosíme o přihlášení předem na e-mail blanka.kloudova@ekodomov.cz.

Informace o přednášejících:

  • Mgr. Kateřina Hrubantová, klinický logoped s praxí od roku 2003, v současné době pracuje na dětském oddělení klinické logopedie v nemocnici Na Homolce.
  • Kateřina Zábojníková, dvojjazyčná školní asistentka v LMŠ Šárynka.