Velké dějiny malé školky

Zveřejněno 17. 8. 2019

Šárynka vznikla díky synergii několika událostí na přelomu let 2008 a 2009. Hnutí lesních mateřských škol v ČR tehdy vyrostlo z podhoubí skupin rodičů, kteří nebyli spokojeni s fungováním klasických mateřských škol a začali pro své děti vytvářet předškolní vzdělávání svépomocí. Pro úplné začátky bylo charakteristické dobrovolnické nadšení, které naopak v oficiálním zkostnatělém školském systému úplně chybělo.

Nápady a inspirace

V tomto prostředí se začala rodit i Šárynka, za jejímž vznikem stojí především Kateřina Hodková. Právě v té době hledala dobrou školku pro své vlastní děti a narazila přitom na koncept lesních školek fungující už skoro dvacet let v sousedním Německu. Svým nápadem oslovila řadu přátel a odborníků, a nakonec pro něj získala i svého muže – zakladatele Ekodomova Tomáše Hodka. Společně se rozhodli založit školku na vlastním dvouhektarovém pozemku, o jehož smysluplném využití přemýšleli už několik let.

Původní představa postavit školku na komunitních základech se postupem času ukázala jako naivní idealismus. Ačkoli řada školek zpočátku fungovala podobným způsobem, když odrostly děti zakladatelů, bylo nutné svépomocné kluby profesionalizovat tak, aby se koncept lesních školek mohl stát plnohodnotnou alternativou předškolního vzdělávání.
Odbornou garantkou projektu se stala Tereza Vošahlíková (Valkounová), která se tehdy v rámci doktorandského studia na pedagogické fakultě zabývala fungováním lesních mateřských škol zejména v Německu. Důležitá byla také cesta do anglické waldorfské mateřské školy, kam zamířila Katka Hodková na čtrnáctidenní praxi v rámci semináře waldorfské pedagogiky pro předškolní vzdělávání, který tehdy studovala. Velkou podporu v začátcích znamenala také možnost sdílet zkušenosti s Magdou Kapuciánovou, ředitelkou MŠ Semínko na Toulcově dvoře.

Děti v lese

Ačkoli v Německu už tehdy chápali školku jako kolektiv dětí vedených pedagogem, takže tam bylo mnohem snazší prohlásit za mateřskou školu skupinu dětí, která se schází v lese, česká legislativa pojem “mateřská škola” v té době spojovala výhradně s budovou, která má příslušné parametry pro daný provoz. Abychom vyhověli legislativě, vytvořili jsme dětský klub, jehož činnost je založena na smlouvě mezi provozovatelem a členy klubu, kteří se účastní klubové činnosti, jež je definovaná provozovatelem. V našem případě se jednalo o smlouvu uzavřenou s rodiči, kteří svěřují péči o své dítě pracovníkům klubu v rámci klubových pravidel. Vznikl tak koncept Dětského klubu Šárynka inspirovaného principem lesních mateřských škol, který se ukázal být životaschopný, a hlavně snadno multiplikovatelný.

Start 2009

Během léta 2009 byla od domu přivedena voda a elektřina, urovnán terén a na podbabské zahradě vyrostla jurta. Nedaleko byl vybudován suchý záchod z místních materiálů (kámen, hlína) a během listopadu vznikl také vrbičkový plot a další vrbičkové stavby (iglů, tunel šnek, zástěna kompostu) pro vyžití dětí na zahradě. O něco později přibyla vytápěná maringotka, která dodnes slouží k odpolednímu odpočinku. Také díky podpoře a zájmu rodičů se v září 2009 otevřela první lesní školka v Čechách, která postupně inspirovala vznik desítek podobných zařízení po celé zemi.

Jak to bylo dál?

V té době jsme k další spolupráci přizvali Terezu Valkounovou, která si vzala na starost příklady lesních mateřských škol v zahraničí, a Kateřinu Jančaříkovou, která se zabývala ekovýchovou v přírodě. Praktické fungování Šárynky bylo na týmu Ekodomova. Naše vzdělávací programy k tématu lesních mateřských škol získaly v květnu 2010 akreditaci MŠMT. V prvním roce provozu byla vedoucí Šárynky Linda Kubale, kterou vystřídala Johana Passerin, organizaci seminářů se věnovala Tereza Valkounová, která si vytvořila vlastní koncept založený na zkušenostech ze zahraničí. Ve spolupráci s vedoucí Šárynky prezentovala na příkladu Dětského klubu Šárynka jak založit a provozovat lesní školku v České republice. Nastartovaný rozvoj lesních školek dostal další impulz. Koncept klubů se ukázal jako úspěšný a nastal masivní rozvoj, který v roce 2011 vyústil v založení Asociace lesních mateřských škol.

Boom lesních školek

Díky působení asociace se v roce 2016 podařilo lesní mateřské školy legislativně ukotvit v českém vzdělávacím systému. Naplnila se tak vize, s níž vznikal i Dětský klub Šárynka: Totiž že se lesní školky stanou plnohodnotnou vzdělávací alternativou ke kamenným mateřským školám. Třicet členských lesních školek tehdy mohlo zažádat o vstup do rejstříku ministerstva školství a stát se legitimními poskytovateli vzdělávání.

Mladší sestra Šárynky

Na podzim 2018 vyrostla na podbabské zahradě „velká“ jurta a dětský klub Šárynka se rozrostl o další třídu. O rok později oslavila Šárynka deset let své existence a třída, která obývá původní „malou“ jurtu, se z lesního klubu oficiálně proměnila v lesní mateřskou školu zapsanou do rejstříku MŠMT. V roce 2019 u nás fungovalo již téměř 150 lesních klubů a školek, z nichž většina byla členem Asociace lesních MŠ.